Jako hasło zabezpieczające plik w komputerze Kuba obrał cztery liczby rozdzielone myślnikami, w kolejności od największej do najmniejszej. Rożnica miedzy każdymi dwiema sąsiednimi liczbami jest równa 3, a iloczyn pierwszej i drugiej jest o 186 większy od iloczynu trzeciej i czwartej. Jakie hasło obrał Kuba ?

1

Odpowiedzi

2009-12-12T17:54:15+01:00
Liczby
11-14-17-20

11*14=154
17*20=340

340-154=186
1 5 1