Odpowiedzi

2009-12-12T17:29:29+01:00
Dla człowieka : pozytywne

* wzbogacają glebę w związki azotowe, które są niezbędne dla wzrostu i rozwoju roślin
* bakterie mlekowe wykorzystywane są do produkcji kiszonek
* w przemyśle mleczarskim używane są do produkcji kefirów i jogurtów
* fermentacja obornika
* są używane do produkcji niektórych witamin, kwasów organicznych, aminokwasów i antybiotyków
b) zwierzęta roślinożerne wykorzystują bakterie do rozkładania celulozy

Negatywne

* bakterie chorobotwórcze wywołują choroby człowieka, zwierząt i roślin:
o choroby roślin - plamistość liści, rak bakteryjny, więdnięcie, nekrozy, zgnilizny i powstawanie rakowatych narośli
* powodują psucie produktów spożywczych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego
2009-12-12T17:35:43+01:00
Bakterie są organizmami pionierskimi, czyli zasiedlają środowisko pozbawione życia.
Wykorzystuje się je w przemyśle spożywczym, do sporządzania m.in. serów, jogurtów, kefirów oraz kiszenia ogórków lub kapusty.
Pełnią ważną funkcję w oczyszczaniu środowiska, gdyż powodują rozkład organizmów na substancje proste.
Użyźniają gleby, na skutek powstania soli mineralnych. Umożliwia to wzrost roślin.
Niektóre z bakterii wytwarzają toksyny, np. laseczki jadu kiełbasianego.
Wywołują procesy gnilne, niszcząc żywność.
Wywołują choroby. Atakują zwierzęta, ludzi, a nawet rośliny uprawiane przez człowieka.
Do najczęstszych chorób, wywołanych przez bakterie zalicza się chorobę wrzodową żołądka, kiłę, gruźlicę, anginę, zapalenie płuc i wiele innych. Można je zwalczyć za pomocą antybiotyków.