Połącz pojęcia oznaczone cyframi z podnoszoną się do nich stwierdzeniem oznaczone literami
1.azot
2.tlen
3.hel
4.tlenek węgła IV
5. neon
6.radon
a)podtrzymuje spalanie
b)od jego nazwy pochodzi nazwa reklam świetlnych
c)powstaje po burzy
d)gaz szlachetny o największej gęstości
e)gaz szlachetny o najmniejszej gęstości
f)rośliny motylkowate pobierają go z powietrza
g)jeden za sprawców efektu cieplarnanego

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-12T17:33:15+01:00
2009-12-12T18:35:59+01:00
1 = C, energia wyładowań elektrycznych podczas burzy powoduje rozbicie dwucząsteczek N₂ w jakich azot znajduje się w stanie wolnym, rozbite cząsteczki łączą sie z wodą lub tlenem tworząc azotany lub tlenki azotu,
2 = A, tlen jest niezbędny w reakcji spalania np.: C + O₂ → CO₂,
3 = E, konfiguracja gazu szlachetnego 1s² oraz gęstość 0,18 kg/m³,
4 = G, dwutlenek węgla w atmosferze pochłania promieniowanie mikrofalowe przychyniając się do efektu cieplarnianego,
5 = B, neonem wypełnia się lampy aby podczas wyładowania elektrycznego emitowały światło jarzeniowe,
6 = D, konfiguracja gazu szlachetnego [Xe] 6s² 5d¹⁰ 4f¹⁴ 6p⁶.