Odpowiedzi

2009-12-12T17:43:06+01:00
2009-12-12T17:50:32+01:00
Vs - prędkość statku = ?
Vw - prędkość wody 1 km/h
t₁ - czas płynięcia z prądem rzeki = 4h
t₂ - czas płynięcia pod prąd = 5h
(Vs + Vw)t₁ = (Vs - Vw)t₂
(Vs + 1)4 = (Vs - 1)5
4Vs + 4 = 5Vs - 5
4Vs - 5Vs = - 5 - 4
- Vs = - 9
Vs = 9 km/h
s - odległość między przystaniami = (Vs + Vw)t₁ = (9 + 1)4 = 10 razy 4 = 40 km