Zad.1
objetosc podstawy walca = 16πcm. przekatna przekroju osiowego tworzy z płaszczyzna podstawy kat α=60 stopni. oblicz pc i v.
zad 2.
pc walca =216πcm². oblicz v jezeli promien jest dwa razy mniejszy od wysokosci.

prosze o obliczenia,

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-14T11:48:14+01:00
Zad.1

Pp=16[pi]cm^2 czyli [pi]*r^2=16 więc r=4cm
2*r=d=8cm
h=?
tg 60''=h/8
h=13,86cm

V=Pp*h
V=16[pi]cm^2 * 13,86cm= 221,76 cm^3

Pb=2[pi]r * h =8[pi] cm * 13,86cm = 110,88 cm^2

Pc=2*Pp+ Pb= 32[pi]cm^2 + 110,88 cm^2 = 142,88cm^2

zad,2

h=2r

Pc=216[pi]= 2[pi]r^2 + 2[pi]rh
108[pi]= [pi]r^2 + {pi] rh /:[pi]
108=r^2+ rh
108=r^2+ r*2r
108= 3r^2 = 6
r=6

v=[pi]r^2 * 2r = 2[pi]r^3
v=2*216[pi] cm^3= 432 [pi] cm^3
1 5 1