Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-10-01T19:26:49+02:00

jest to przykład autoprezentacji z Internetu bo mówiłaś/eś że może być, ze strony

http://www.pup.jaroslaw.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=33&Itemid=56

 

 

A U T O P R E Z E N T A C J A
Materiał pomocniczy na rozmowę wstępną

Nazywam się Janina Kowalska. Przychodzę na umówiona godzinę, którą pan prezes był uprzejmy wyznaczyć w toku naszej środowej rozmowy telefonicznej. Ofertę przedstawioną przez Spółkę " ABC" odnalazłam w tygodniku " Gazeta Jarosławska i Okoliczna ".

Z natury lubię szybko działać, więc telefon wykonałam zaraz po przeczytaniu ogłoszenia. Jak pan prezes zapewne wie, rynek pracy w naszym regionie jest szczególnie ubogi, przeto moja szybka reakcja na zgłoszoną przez kierowaną przez pana firmę propozycję zatrudnienia sekretarki - asystentki.

***

Zgodnie z życzeniem podanym w ogłoszeniu i ponowionym przez pana w rozmowie telefonicznej, przyniosłam niezbędne dokumenty.

***

Oto moje portfolio. Życiorys zawodowy, list motywacyjny, świadectwa szkolne oraz certyfikaty ukończenia kursów i szkoleń. Z góry pragnę przeprosić, że konstruując cv nieco się rozpisałam, łamiąc pewne przyjęte standardy. Swojej charakterystyki zawodowej nie zdołałam zmieścić na jednej stronie. Uważam po prostu, że powinien pan poznać zakres moich wyuczonych i częściowo realizowanych w praktyce umiejętności.

***

Jeżeli Pan Prezes pozwoli, słów parę o sobie, chociaż już część spraw przedstawiłam.
Mam 27 lat, jestem mężatką. Posiadam czteroletnią córkę. Ukończyłam Liceum Ekonomiczne w Jarosławiu i Policealne Studium Sekretarek Asystentek w Przemyślu.
Każdą z uzyskanych umiejętności bardzo sobie cenię z kilku następujących powodów:

w obu szkołach zwracano szczególną uwagę na wykształcenie nawyku poprawnej komunikacji i zachowań asertywnych wszędzie, zarówno w Liceum jak i na Studium wskazywano na konieczność przestrzegania standardów etyki zawodowej programy kształcenia w tych szkołach uwzględniał przedmiot " Przygotowanie do wejścia na rynek pracy" i przyznam, że staram się skrupulatnie z tej umiejętności korzystać.

Posiadam tytuły technika ekonomisty i zawód sekretarki. Zarówno w szkole jak i na kursie dokształcającym prowadzonym w Centrum Kształcenia Praktycznego nauczyłam się obsługi komputera. Uważam, że moja znajomość środowiska Winows jest wytaczająca. Jeżeli zaistnieje potrzeba, to - jako osoba otwarta na zmiany i łatwo ucząca się - podejmę naukę w zakresie opanowania technologii programów użytkowych stosowanych obecnie w Spółce " ABC ".

***

Zapewne jest Pan zainteresowany kwestią opieki nad dzieckiem. Moja mam, która po przepracowaniu swoich lat w nauczycielstwie przebywa na emeryturze, zobowiązała się do pomocy i praktycznie już przejęła część moich obowiązków w zakresie opieki nad córką.

***

Nie jest moim celem powtarzanie tego wszystkiego, co - zgodnie z prawdą - napisałam w życiorysie zawodowym i podaniu. Pragnę jednak zauważyć, że zarówno umiejętności wyniesione z obu szkół jak również prowadzenia samochodu i obsługi urządzeń techniczno - biurowych będą w tej pracy bardzo przydatne.
Piszę stosunkowo dobrze na komputerze, radzę sobie z faksem i kserokopiarką.

***

Będę wdzięczna jeżeli będzie Pan uprzejmy uwzględnić to, co napisałam i przedstawiłam werbalnie. Mówiąc szczerze - bardzo pragnę uzyskać tę posadę. Co prawda jako sekretarka przepracowałam zaledwie 4 miesiące w szkole podstawowej, zastępując kobietę przebywającą na zwolnieniu lekarskim, ale rozumiem styl tej pracy i zakres odpowiedzialności.

***

Panie prezesie ! Firma usługowa rządzi się swoimi kanonami i prawami rynku. Jestem tego świadoma, dlatego będę się starała dbać o image Spółki, własny wizerunek, życzliwy stosunek do współpracowników i klientów. Uważam, że naczelną dewizą każdego środowiska pracy jest budowanie tożsamości z nim. W tym zawodzie, który zamierza Pan stworzyć, oczywistymi faktami są: zachowanie tajemnicy służbowej, aktywność, przestrzeganie prawa pracy i wewnętrznego regulaminu Spółki.

***

Być może, aż zanadto powiedziałam o sobie. Chcę jeszcze uzupełnić, że nie jestem tradycyjną "kurą domową", oboje z mężem chodzimy na koncerty do Wielkiej Izby w Jarosławiu, a regułą jest to, żeby przynajmniej raz w kwartale uczestniczyć w koncercie w Filharmonii Rzeszowskiej. Pragnę dodać, że ukończyłam szkolenie w zakresie aktywnego poszukiwania pracy organizowane pół roku temu przez Centrum Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Jarosławiu.

 

 

 

j

70 1 70