1. Określ rolę selekcji, uprawy i nawożenia w otrzymywaniu korzystnych dla człowieka odmian roślin
2. Określ rolę krzyżówek i mutacji w rolnictwie
3. oceń metody służące do polepszania produkcji rolnej.
4. oceń przydatność inżynierii genetycznej w rolnictwie.


Ćwiczenia do Biologii Klasa III gimnazjum str.20 zadanie A

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-12T17:56:22+01:00
1/2:
rola selekcji polega na otrzymywaniu "lepszych lub gorszych" odmian roślin (np. "lepsze" to pszenica, pszenżyto, jęczmień, kukurydza, natomiast "gorsze" to żyto).
Rola krzyżówki polega na ulepszaniu pod wieloma względami danego osobnika np. gdy krzyżujemy bydło (hf - rasa mięsna) wychodzi nam krzyżówka bardziej odporna na różne niż rasa hf i mniej mięsna niż rasa mięsna.
3 5 3