1.-Napisz w jaki sposób masowa migracji wpływa na rynek pracy i gospodarkę krajów imigracyjnych

2-Określ najważniejsze przemiany, jakie zaszły w sieci osadniczej Polski w XX w.

3.Podaj przyczyny spadku bezrobocia w ostatnich latach
Z góry dzięki. ;)

1

Odpowiedzi

2009-12-12T19:16:04+01:00
1. napływ taniej siły roboczej, wzbogacanie kultury rdzennej
problemy socjalne(mieszkanie, opieka zdrowotna, szkoły)

2.rozmieszczenie miast raczej równomierne, z nieznaczną przewagą na południu
dominacja małych miast
prawidłowa struktura wielkościowa (nie ma wyraźnego przerostu stolicy nad innymi miastami)
po wstąpieniu do UE osady nie starają się o prawa miejskie, ponieważ wsie dostają dotacje z Unii

Nastąpił przyrost miast po 2 wojnie światowej, (w 1950r - 706) a w 1970r - 889. W 1990r.-835 - ilość miast zmniejszyła się, ponieważ większe miasta wchłaniały mniejsze (rozwój przemysłu itp.) Obecnie mamy ok.888miast w Polsce (w 2005r. 887, ale w międzyczasie Rzgów dostał prawa miejskie).

U progu niepodległości Polski majwiększą koncentracją ludności charakteryzowały się obszary przymysłowe:głównie Górnego Śląska i przeludnione wiejskie powiaty Małopolski i Podkarpacia.

W 2 poł. XXw. najwięcej ludzi mieszka w największych aglomeracjach miejsko-przemysłowych oraz w ważniejszych okręgach przemysłowych.
W miastach mieszka 61,3% ogólu ludności Polski i liczba ta ciągle się zmniejsza.
0,25% ludności mieszka w miastach liczących 200tys i więcej mieszkańców.

Ważny jest trójkąt koncentracji ludności i przemysłu.
lata 70. XXw.
Trójkąt dzielił obszar Polski na 2części równe pod względem wielkości pow. Wewnątrz trójkąta znajdowało się wówaczas ok.90% produkcji przemysłowej kraju i ok. 75% ludności. Średnia gęstość zaludnienia na tym obszarze wynosiłaok.160 osób/km², zaś na zewnątrz 54osoby/km².

Od lat 70. nasilającym się zjawiskiem jest proces depopulacji- wyludnienia. Obecnie dotyka to przeważnie terenó wiejskich, z których młodzi ludzie wyjeżdżają do miast lub emigrują za granicę oraz terenów ziem wschodnich.

3. Bezrobocie spadło, ponieważ część Polaków wyjechała za granicę do pracy i mamy niż demograficzny, czyli mniej rąk do pracy.