Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-12T18:28:56+01:00
Oblicz
100 do potęgi 1/2 = (10²) do potegi 1/2 = 10¹=10
1000 do potęgi 2/3 = (10³) do potegi 2/3 = 10²=100
16 do potęgi 0,75 = (2⁴) do potegi 3/4 = 2³=8
(1/27 do potęgi 2/3) = (1/3)³do potęgi 2/3 = 1/3²=1/9
(1/32 do potęgi 0,4) = (1/2)⁵do potęgi 2/5=1/2²=1/4
Zapisz w postaci potegi
³√7²=7 do potegi 2/3
√√5 √2 × ³√4= 5 do potegi 1/4*2 do potegi1/2 * 2 do potegi 2/3=
5 do potegi 1/4 * 2 do potegi 7/6
⁶√5 ÷ ⁴√125 = 5do potegi1/6 : 5 do potegi3/4= 5 do potegi -7/12
2 5 2
2009-12-12T18:35:34+01:00
100 do potęgi 1\2= √100=10
1000 do potęgi 2\3= ³√1000=10
2009-12-12T18:34:47+01:00
100^½=√100=10
1000^⅔=³√1000²=100
16^¾=⁴√16³=8
1/27^⅔=³√(1/27)2=9
1/32^⅖=⁵√(1/32)²=4

³√7²=7^⅔
√√5 √2 × ³√4=√5^½*2^½*4^⅓=5^¼*2½*4⅓=5^¼*2^7/6
⁶√5 ÷ ⁴√125=5^⅙/5^¾=¹²√5⁻⁷=5^-7/12 (5 do potęgi -7/12)