Zaklasyfikuj przedstawione na ilustracjach organizmy do odpowiedniej grupy,a następnie uzupełnij tabelkę.
potrzebna mi tylko tabela


cechy bakterie protisty grzyby

zdolność
poruszania
się

sposób roz-
mnażania się

liczba komórek

obecność i liczba
jąder w komórce


na rysunkach są:pięknoróg(grzyb),ameba(protisty),bakterie pałeczki


1

Odpowiedzi

2009-12-12T18:47:35+01:00
Zdolnośc poruszania się
ameba - niby nóżki

jądro małe odpowiada za rozmnażanie się


2 jądra w komórce małe ( odpowiada za rozmnazanie )
duże kieruje czynnosciami komorki
7 2 7