Konstruktor stworzył projekt,w którym maszt radiowy o wys.30m ma być wspierany 2 linami jednakowej dł. łączącymi wierzchołek masztu z ziemią pod kątem 55 stopni.Oblicz jakiej dł.liny są potrzebne do wykonania projektu oraz w jakiej odległości od masztu należy zrobić mocowanie do lin.

2

Odpowiedzi

2009-09-07T20:32:41+02:00
L - długość liny
x - odległość mocowania

30/l=sin 55
30/l=0,819
l=30/0,819
l=36,63[m]

30/x=tg55
30/x=1,428
x=30/1,428
x=21,01[m]


Najlepsza Odpowiedź!
2009-09-07T20:56:35+02:00
30/l=sin 55
30/l=0,819
l=30/0,819
l=36,63[m] długość liny

30/x=tg55
30/x=1,428
x=30/1,428
x=21,01[m] odległośc mocowania