Konstruktor stworzył projekt,w którym maszt radiowy o wys.30m ma być wspierany 2 linami jednakowej dł. łączącymi wierzchołek masztu z ziemią pod kątem 55 stopni.Oblicz jakiej dł.liny są potrzebne do wykonania projektu oraz w jakiej odległości od masztu należy zrobić mocowanie do lin.

1

Odpowiedzi

2009-09-08T08:52:47+02:00
X- długość liny
y- odległość mocowania od masztu
30/x = sin55°
sin55° = 0,8192
tg55° = 1,4281

30°/x = 0,8192
x≈36,62m

30/y= tg55°
30/y= 1,4281
y=21m

w razie pytań pisz wiadomość