Odpowiedzi

2009-12-12T18:40:32+01:00
Sin a =3/5
cosa=4/5
tga=3/4
ctga=4/31-sin²a=cos²a
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-12T18:44:57+01:00
Sinα=3/5
3 dłigość jednej przyprostokątnej
5 długość przeciwprostokątnej
x długość drugiej przyprostokątnej
Z tw. Pitagorasa oblicza długość x

x²+3²=5²
x²+9=25
x²=25-9
x²=16
x=√16
x=4
Długość drugiej przyprostokątnej wynosi 4
sinα=3/5
cosα=4/5
tgα=3/4
ctgα=4/32)
(1-sinα)(1+sinα)=1²+sinα-sinα-sin²α=1+sin²α