Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-12-12T18:45:30+01:00
Konsument, który stwierdzi, że sprzedany mu towar jest złej jakości, nie posiada właściwości jakie mieć powinien lub o jakich zapewniała reklama czyli jest niezgodny z umową - może żądać od sprzedawcy: nieodpłatnej naprawy lub wymiany na nowy. Wybór sposobu usunięcia niezgodności z umową należy do konsumenta.

Jeśli powyższe żądanie okaże się niemożliwe do zrealizowania albo będzie nieskuteczne - konsument ma prawo domagać się albo stosownego obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, przy czym odstąpienie od umowy może mieć miejsce tylko w przypadku, gdy niezgodność towaru z umową jest istotna.