1. Jaką rolę spełnia łagiewka pyłkowa?
2. Owodniowce są to zwierzęta, których rozwój odbywa się na lądzie dzięki błonom płodowym.
Spośród podanych gatunków wypisz owodniowce:
żaba wodna, zając szarak, żmija zygzakowata, rak amerykański, bocian biały, karp szlachetny.
3. Do błon płodowych należy owodnia, omocznia i kosmówka. Określ rolę omoczni.
4. Wypisz kolejne stadia rozwojowe występujące w przeobrażeniu upełnym. Podaj jeden gatunek owada o takim przeobrażeniu.
5. Podaj nazwę sposobu rozmnażania bezpłciowego typowego dla:
drożdży -
paproci-
glonów-

6. Które ze zdań jest fałszywe?
a) bakterie rozmnażają się przez podział komórki
b) fasola rozmnaża się przez podział komórki
c) bluszcz rozmnazą się wegetatywnie przez fragment rośliny

7. Określ czy to prawda czy fałsz:
a) Slimaki są obojniakami
b) Do rozmnażania bezpłciowego służą zarodniki, bulwy, jaja, kłącza
c) U żaby trawnej występuje zapłodnienie zewnętrzne
d) Do procesu zapłodnienia u mszaków potrzebna jest woda.
e) Pokoleniem dominującym u paprotników jest gametofit.
f) Sporofile u paproci są zebrane w kłos zarodnionośny.
g) U skrzypów przedrośla są dwupienne i cudzożywne.

8. Wyjaśnij pojęcia:
a) ikra b) omocznia
c) jednopienność d) gniazdownik

1

Odpowiedzi

2009-12-12T19:28:31+01:00
1.Łagiewka pyłkowa - przenosi komórki plemnikowe do woreczka zalążkowego.

2.zając szarak,żmija i bocian

3.Gromadzi zbędne produkty przemiany materii zarodka.

4.jajo → larwa → poczwarka → osobnik (owad) dorosły
np. motyl,mrówki

5.drożdży-pączkowanie
paproci-skupiska zarodników na liściach,po pewnym czasie pękają uwalniając zarodniki, które roznoszone są przez wiat
glonów-fragmentacja plechy, podział komórki, i przez wytwarzanie zarodników

6.B

7.a-Prawda
b Fałsz
c)Fałsz
d)Prawda
e)Fałsz
f)Prawda
g)Prawda

8.ikra - komórka jajowa ryb kostnych.

omocznia- błona płodowa występująca u gadów, ptaków i ssaków, pełniąca rolę zbiornika produktów przemiany materii zarodka. Powstaje wskutek uwypuklenia jelita zarodkowego.

jednopienność - występowanie męskich i żeńskich narządów rozrodczych (gametangii), czyli obydwu rodzajów kwiatów
jednopłciowych, u tego samego osobnika, np. u niektórych mszaków i u kukurydzy.

gniazdownik - ptak wychowujacy niezdolne przez dłuższy czas do samodzielnego życia pisklęta w gnieździe

1 5 1