Bardzo proszę o zrobienie tych o to zadani z historii.Daje za to 100 punktów.I ma to być bardzo krótko napisane a szczególnie zadanie 3.

1. Podaj datę oraz postanowienie aktu 5 listopada.
2. Podaj datę oraz postanowienie pokoju w Brześciu litewskim.
3. Wyjaśnij pojęcia :

-Wojna błyskawiczna
-Wojna pozycyjna
-bolszewicy
-inkorporacja
-wielka licytacja
-biali
-dwuwładza
-obszar zdemilitaryzowany

4 Wymień Polskie formacje wojskowe walczące u boku ententy i u boku państw centralnych.


2

Odpowiedzi

2009-12-12T20:22:10+01:00
1. 5 listopad 1916
2. 3 marca 1918.
3.
a)Wojna błyskawiczna (z niemieckiego Blitzkrieg), doktryna wypracowana przez wojskowych niemieckich, zakładająca osiągnięcie sukcesu podczas jednej szybkiej kampanii. Wojna błyskawiczna rozpoczyna się niespodziewanym atakiem, co zabronione jest przez międzynarodowe prawo wojenne.

1 2 1
2009-12-12T20:46:08+01:00
1. 5 listopada 1916 rok
powstała Tymczasowa Rada Stanu z Wacławem Niemojowskim na czele. Tymczasowa Rada Stanu podała się do dymisji po kryzysie przysięgowym w 1917 roku. Kontynuatorką jej prac była Komisja Przejściowa Tymczasowej Rady Stanu, a następnie Rada Regencyjna i powołany przez nią Rząd Jana Kucharzewskiego

2. 3 marca 1918rok. - warunki pokoju, narzucone przez Niemców, przewidywały: wyznaczenie granicy niemiecko-rosyjskiej wzdłuż linii Zatoka Ryska - Rostów, całkowitą demobilizację armii rosyjskiej oraz uznanie przez Rosję niepodległości Ukrainy i Finlandii.

3. wojna błyskawiczna - błyskawiczne uderzenie wojskowymi silami zbrojnymi na dany kraj.
bolszewicy - rosyjskie ugrupowanie komunistyczne, kierowane przez Lenina. Głównym ich celem było wywołanie rewolucji w Rosji i ustanowienie dyktatury proletariatu.
inkorporacja- włączenie do jakiejś całości
wielka licytacja - zabiegi państw zaborczych mających na celu pozyskać Polaków do walki
biali - umiarkowany odłam polskiego ruchu niepodległościowego, działający w latach 1861-64, sprzeciwiali się samodzielnej walce zbrojnej.
dwuwładza - władza sprawowana przez dwóch wladcow (często przez dwa panstwa)
obszar zdemilitaryzowany - pas ziemi na granicy między dwoma zwaśnionymi stronami, na którym zgodnie z prawem międzynarodowym lub umową między dwoma krajami zabroniona jest wszelka aktywność militarna.

4>.CENTRALNE
Pierwsza Kompania Kadrowa,Legiony Polskie,Brygady Legionow,
Polskie Sily Zbrojne


ENTENTA:Legion Puławski,Brygada Strzelcow Polskich
Korpus polski,II i III Korpus
2 4 2