Jakimi cechami spośrud niżej wymienionych (1-6) charakteryzują się typowe metale.
1-Metaliczny połysk
2-Kowalnośc
3-Złe przewodnictwo ciepła i elektryczności
4-Zdolnośc twożenia kationów
5-zasadowy charakter tlenków
6-kwasowy charakter tlenków
a.1,2,3,4,5
b.1,2,4,5
c.1,2,4,6
d.2,3,4,5
e.3,4,5,6 ???

1

Odpowiedzi

2009-12-12T19:16:27+01:00