1.Ile moli zawarte jest w 80g tlenku azotu(V)?
2.Ile cząsteczek znajduje się w 8molach kwasu fosforowego(V)?
3. Oblicz 7 moli tlenku węgla (VI)?
4.Oblicz objętość 300g tlenku azotu(III)
5Ile czasteczek znajduje się w 80 decymetrach szesciennych tlenu?
6.Oblicz skład procentowy tlenku żelaza(III)?


1

Odpowiedzi

2009-12-12T19:48:10+01:00
1.
1 mol N2O5 - 108g
x moli - 80g
x = 0,74 mola

2.
1 mol - 6,02 x 10 do 23 potegi
8 moli - x
x = 48,02 x 10 do 23 potegi

3.
1 mol CO2 - 46g
7 moli - x
x = 322g

4.
1 mol N2O3 - 76g
x moli - 300g
x = 3,95 mola
1 mol - 22,4 dm3
3,95 mola - x
x = 88,5 dm3

5.
1 mol - 22,4dm3
x moli - 80 dm3
x = 3,6 mola
1 mol - 6,02 x 10 do 23 potegi
3,6 mola - x
x = 21,7 x 10 do 23 potegi

6.
%Fe w Fe2O3 = 2x56g / 160g x 100% = 70%
%O2 w Fe2O3 = 3x16g / 160g x 100% = 30%