Odpowiedzi

2009-12-12T19:33:34+01:00
- umowa na okres próbny;
- umowa o pracę na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy;
- umowa na czas zastępstwa;
- umowa o pracę na czas nieokreślony;
- umowa powołania i mianowania.

- rozwiązanie za wypowiedzeniem ze strony pracownika;
- rozwiązanie za wypowiedzeniem ze strony pracodawcy;
- rozwiązanie ze względu na czas na jaki była zawarta;
- rozwiązanie umowy na okres próbny;
- za porozumieniem stron.
2 1 2
  • Użytkownik Zadane
2009-12-12T19:35:26+01:00
•umowa o pracę
*umowa na okres próbny,
*umowa na czas określony,
*umowa na czas wykonania określonej pracy,
*umowa na czas nieokreślony,
*umowa w celu przygotowania zawodowego
•umowa zlecenia
•umowa o dzieło

Jeśli chodzi o rozwiązanie umowy o pracę na okres próbny, to - jak każda umowa terminowa - rozwiązuje się ona z upływem okresu, na jaki została zawarta. Może być jednak przed upływem tego okresu wypowiedziana przez każdą ze stron z zachowaniem ustalonych okresów wypowiedzenia. Kodeks pracy stanowi, że czas wypowiedzenia terminowej umowy o pracę wynosi:

- 3 dni robocze - jeżeli okres na jaki została zawarta nie przekracza 2 tygodni,
- 1 tydzień - jeżeli okres ten jest dłuższy niż 2 tygodnie,
- 2 tygodnie - jeżeli okres ten wynosi 3 miesiące.

- rozwiązanie za wypowiedzeniem ze strony pracownika;
- rozwiązanie za wypowiedzeniem ze strony pracodawcy;
- rozwiązanie ze względu na czas na jaki była zawarta;
- rozwiązanie umowy na okres próbny;
- za porozumieniem stron.