Oślica niosła wino i uginając się pod jego ciężarem, skarżyła się mułowi, który jej towarzyszył. Muł rzekł:
- czemu ty narzekasz oślico? Gdybym ja wziął jedną z twoich miar, to ładunek mój byłby dwa razy większy od twego, a gdybys ty wzięła jedną z moich miar, to ja dźwigałbym tyle samo co ty. Ile miar niosła oślica a ile muł?

1

Odpowiedzi

2009-12-12T20:06:57+01:00
X - miary oślicy
y - miary muła

y + 1 = 2x
x - 1 = y/2

x = 5
y = 7

Bo 5 - 1 = 4 i 7 + 1 = 8 czyli muł niesie dwa razy tyle co oślica
5 + 1 = 6 i 7 - 1 = 6 niosą tyle samo