Zad.1 uzupełnij tekst (tam gdzie są ; ...)
W okresie wędrówek ludów doszło do podziału Słowian ... grupy. Słowianami wschodnimi określano plemiona ... Do zachodnich należały czeskie i polskie. Natomiast mianem Słowian południowych nazywano Serbów i Chorwatów. W ... wieku pierwsze państwo słowiańskie założył kupiec frankijski ... W IX wieku na Morawach powstało państwo ... Na te tereny w 863 roku przybyli z Bizancjum misjonarze Cyryli Metody.Opracowali oni ... , czyli pierwszy alfabet dostosowany do zapisu dźwięków tworzących mowę Słowian.

zad.2 - Uporządkuj chronologicznie wydarzenia, numerując je od 1-5. Dopisz do każdego z nich odpowiednią datę.

- 1 - objęcie władzy przez Bolesława Chrobrego - 992 r.
- ... - pokój w Budziszynie - ... r.
- ... - koronacja Bolesława Chrobrego - ... r.
- ... - przyłączenie przez Bolesława Chrobrego Grodów Czerwieńskich - ... r.
- ... - zjazd w Gnieźnie - ... r.

zad.3 Do podanych władców dopisz wydarzenia z nimi związane;

*śmierć biskupa krakowskiego Stanisława, *koronacja na króla polski w 1025 r., *przeniesienie siedziby władcy do Krakowa, *spór z Bezprymem o tron Polski, *koronacja na króla Polski w 1076r., *udzielenie poparcia papiestwu podczas sporu o inwestyturę

a) Mieszko II
b) Kazimierz Odnowiciel
c) Bolesław Śmiały

zad.4 uzupełnij tekst (tam gdzie są ; ...)
W ... r. książę mazowiecki Konrad sprowadził na ziemie polskie Krzyżaków aby bronili jego dzielnicę przed najazdem pogańskich ... W ciągu następnych 50-ciu lat Krzyżacy dokonali krwawego podboju tych plemion. Na zdobytych obszarach utworzyli dobrze zorganizowane państwo zakonne ze stolicą w ...

zad.5 uzupełnij tekst (tam gdzie są ; ...)
Książę kujawski Władysław ... zjednoczył Polskę rozbitą na dzielnice. W skład jego państwa weszły przede wszystkim Małopolska i ... W ... r. książę ten koronował się na króla Polski w Krakowie. Poza jego państwem pozostały: ... Śląski i Pomorze Gdańskie.

zad.6 Dopisz daty do wydarzeń związanych z panowaniem Kazimierza Wielkiego;

- koronacja królewska w Krakowie - ...
- pokój z Krzyżakami w Kaliszu - ...
- założenie Akademii Krakowskiej - ...
- śmierć ostatniego Piasta - ...

będę wdzięczna za szybką i dobrą odpowiedź. ;))
z góry dziękuje ;*

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-12T22:55:07+01:00
Zad.1 uzupełnij tekst (tam gdzie są ; ...)
W okresie wędrówek ludów doszło do podziału Słowian na grupy. Słowianami wschodnimi określano plemiona ruskie. Do zachodnich należały czeskie i polskie. Natomiast mianem Słowian południowych nazywano Serbów i Chorwatów. W VII wieku pierwsze państwo słowiańskie założył kupiec frankijski Samo (Samon) W IX wieku na Morawach powstało państwo Wielkomorawskie Na te tereny w 863 roku przybyli z Bizancjum misjonarze Cyryli Metody.Opracowali oni głagolicę , czyli pierwszy alfabet dostosowany do zapisu dźwięków tworzących mowę Słowian.

zad.2 - Uporządkuj chronologicznie wydarzenia, numerując je od 1-5. Dopisz do każdego z nich odpowiednią datę.

- 1 - objęcie władzy przez Bolesława Chrobrego - 992 r.
- 3 - pokój w Budziszynie - 1018 r.
- 5 - koronacja Bolesława Chrobrego - 1025 r.
- 4 - przyłączenie przez Bolesława Chrobrego Grodów Czerwieńskich - 1018 r.
- 2 - zjazd w Gnieźnie - 1000 r.

zad.3 Do podanych władców dopisz wydarzenia z nimi związane;

c)śmierć biskupa krakowskiego Stanisława, a)koronacja na króla polski w 1025 r., b) przeniesienie siedziby władcy do Krakowa, a)spór z Bezprymem o tron Polski, c)koronacja na króla Polski w 1076r., c)udzielenie poparcia papiestwu podczas sporu o inwestyturę

a) Mieszko II
b) Kazimierz Odnowiciel
c) Bolesław Śmiały

zad.4 uzupełnij tekst (tam gdzie są ; ...)
W 1226 r. książę mazowiecki Konrad sprowadził na ziemie polskie Krzyżaków aby bronili jego dzielnicę przed najazdem pogańskich Prusów. W ciągu następnych 50-ciu lat Krzyżacy dokonali krwawego podboju tych plemion. Na zdobytych obszarach utworzyli dobrze zorganizowane państwo zakonne ze stolicą w Malborku.

zad.5 uzupełnij tekst (tam gdzie są ; ...)
Książę kujawski Władysław Łokietek zjednoczył Polskę rozbitą na dzielnice. W skład jego państwa weszły przede wszystkim Małopolska i Wielkopolska. W 1320 r. książę ten koronował się na króla Polski w Krakowie. Poza jego państwem pozostały: Pomorze Zachodnie, Śląsk i Pomorze Gdańskie.

zad.6 Dopisz daty do wydarzeń związanych z panowaniem Kazimierza Wielkiego;

- koronacja królewska w Krakowie - 1333
- pokój z Krzyżakami w Kaliszu - 1343
- założenie Akademii Krakowskiej - 1364
- śmierć ostatniego Piasta - 1370
22 3 22