Statek płynie z nurtem rzeki z miejscowości A do miejscowości B odległość o 20 km , a następnie wraca do miejscowości A.
Oblicz czas trwania ruchu , jeżeli szybkość nurtu rzeki wynosi 2 km/ h , a szybkość statku na wodzie stającej wynosi 10 km/h

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-12T20:03:02+01:00
1.
A -----------------------------> B

w pierwszym przypadku, jesli statek plynie z nurtem, to jego predkosc wynosi 2+10=12(km/h)

v=s/t => t=s/v
s(1)=20km
t(1)=20km: 12km/h=16,67h~16h i 40 min

2.
B -----------------------------> A

w drugim przypadku plyie pod prad, wiec jego predkosc wynosi 10-2=8(km/h)

s(2)=20km
t(2)=20km: 8km/h=2,5h=2h i 30min

t(c)=t(1)+t(2)=19h i 10 min - tyle trwala podroz

xDD

2 5 2