Muszę przetłumaczyć z Angielskiego na polski i nie umiem przetłumaczyć pomóżcie


The Lord of the Rings is a series of three fantasy films.They are based on J.RR.Tolkien's best-selling books.The three films are directed by Peter Jackson, a New Zealander. Peter Jackson is interviewed by Dale Burns.Why do you think The Lord of the Rings is so successful? It's of the greatest fantasy books of the twentieth century and,of course, everybody loves a fantasy story.Where is the story set and what's it about?The story is in a magical place called 'Middle Earth' where a group of little people called 'Hobbits' live.The three films tell the story of a young Hobbit called Frodo Baggins.He wants to fight and destroy the powers of the Dark Lord,Sauron,who intends to rule Middle Earth.Frodo is helped by a wizard called Gandalf,and lots of strange creatures.The main theme of the story is the fight between Good and Evil.Are there many special effects in the films? Yes.There are lots of special effects.Computer technology is used to create Middle Earth and also to create all storts of fantastico creatures.In one scene there 15,000 extras wearing armou.The armour is actually made out of knitted string ,but computer effects are used to make the string look like metal.The computer is also used to make the 15,000 extras look like an army of 100,000!Where did you make the films? I made them in New Zealand.I chose New Zealand because it has green valleys, lakeds and mountains and not many people.It is the perfect setting for 'the land of Middle Eartj'

2

Odpowiedzi

2009-12-12T20:17:54+01:00
Mam nadzieję, że pomogłam. :)


Władca Pierścieni jest cyklem trzech filmów fantastycznych. Opierają się one na bestselerowej powieści J.RR.Tolkiena. Trzy filmy są w reżyserii Petera Jacksona, który jest Nowozelandczykiem. Dale Burns przeprowadza wywiad z Peterem Jacksonem. Dlaczego myślisz, że Władca Pierścieni odniesie taki sukces? Jest to najlepsza fantastyczna książka II wieku, każdy kocha takie opowiadanie fantastyczne. Gdzie historia jest rozgrywana i o czym to jest? Historia rozgrywa się w cudownym miejscu o nazwie 'Middle Earth, gdzie mała grupa ludzi ( tu niestety nie wiem co będzie :(
Trzy filmy mówią, że historia młodego Hobbita nazwała go Frodo Bagginsem. On chce walczyć i niszczy moce Ponurego Pana, Sauron, który ma zamiar rządzić Śródziemiem. Frodo czarnoksiężnik nazwany Gandalfa pomaga mu tak jak i mnóstwo stworków. Wątek główny tej historii jest walką pomiędzy dobrem i złem. Czy w filmach jest dużo efektó specjalnych? Tak. Jest tam mnóstwo efektów specjalnych. Technika komputerowa jest użyta, by stworzyć Śródziemie a także stworzyć wszystkie fantastyczne istoty żywe. W jednej scenie jest 15,000 dodatków. Zbroja w rzeczywistości jest ze zrobionego na drutach sznurka ale efekty komputerowe są użyte by sprawić, że sznurek wygląda jak metal. Komputer również jest użyty by sprawić, że 15,000 dodatków wygląda jak wojsko z 100,000! Gdzie zrobiłeś te filmy? Zrobiłem je w Nowej Zelandii. Wybrałem Nową Zelandię, ponieważ ma ona zielone doliny, jeziora i góry oraz niewielu ludzi. To jest idealnym miejscem dla Śródziemia.
2009-12-12T20:53:35+01:00
Lord Kół (dzwonek) jest seriami od trzech fantazji *films.They* są osadzane na *J.RR.Tolkien's* popularny *books.The* trzy filmy są skierowane przez *Peter* *Jackson*, Nowy *Zealander*. *Peter* *Jackson* jest rozpytywany przez *Dale* *Burns.Why* robi wy obmyślacie Lorda Kół (dzwonek) jest tak (więc) szczęśliwy? To jest największej fantazji książek dwudziestego wieku i,oczywiście, wszelki (wszyscy) kocha fantazję *story.Where* jest historia umieszczana i co jest to o?historia jest w *magical* miejsce zawołane (nazwany) 'Środkowa Ziemiia gdzie grupa mały (niewielka ilość; trochę) zasiedlać (ludzie; lud; ludowy) zadzwonił (nazwał; zawołał; zawołany; nazwany; żądał) '*Hobbits'* *live.The* trzy filmy mówią historię młodego *Hobbit* zadzwonił (nazwał; zawołał; zawołany; nazwany; żądał) *Frodo* *Baggins.He* brak (potrzeba; potrzebuje; chce) walka i niszczą pełnomocnictwa Ciemnego Lorda,*Sauron*,kto (który) zamierza żeby rządzić Środek (środkowy) *Earth.Frodo* otrzymuje pomoc przez *wizard* zawołany (nazwany) *Gandalf*,i partie dziwnego *creatures.The* główny temat historii jest walką między Dobrym i *Evil.Are* tam wiele specjalne rezultaty w filmach? *Yes.There* są partie specjalnego *effects.Computer* technologia jest używana żeby tworzyć Środek (środkowy) Ziemiia (ziemny) a także tworzyć cały *storts* *fantastico* *creatures*.W jedżono miejscu tam 15,000 dodatkowe noszenie *armou.The* zbroja (wojska pancerne) faktycznie jest wyjaśniana *knitted* sznurek,ale rezultaty komputera są używane żeby wyrabiać sznurek wyglądać jak *metal.The* komputer także jest używany żeby wyrabiać 15,000 dodatkowy wyglądać jak armię od 100,000!Gdzie zrobił wy wyrabiacie filmy? wyrabiam & (oni) w Nowym *Zealand.I* wybierał Nową Zelandię dlatego że to ma zielone doliny, *lakeds* i góry i nie wiele (wielka ilość; dużo) *people.It* jest doskonałe umieszczanie dla 'ziemia Środek (środkowy) *Eartj*'


nie kopoiowałam pierwszego :D