Zadanie 1
Sprinter biegnie od momentu startu w czasie 3 pierwszych sekund ruchem jednostajnie przyspieszonym aż do prędkości 10m/s. Oblicz przyspieszenie sprintera.

Zadanie 2
Po jakim czasie samochód ruszający z miejsca z przyspieszeniem 2m/s2 osiągnie prędkość 90km/h?

Zadanie 3
Oblicz drogę jaką przejedzie w ciągu 10 sekund samochód z poprzedniego zadania.

Zadanie 4
Narysuj wykres przedstawiający zależność drogi od czasu dla ciała poruszającego się ruchem jednostajnie przyspieszonym z przyspieszeniem 1m/s2.

Zadanie 5
Narysuj wykres przedstawiający zależność prędkości od czasu dla ciała poruszającego się ruchem jednostajnie przyspieszonym z przyspieszeniem 1m/s2.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-12T20:17:31+01:00
Zad. 3
V=90 km/h
t= 10 s

V=s/t
czyli s=Vt

90km/h=90* 1000/3600=25m/s

s= 25*10=250m