1.Porównaj wzrost liczby ludności w Afryce ze wzrostem na pozostałych kontynentach. Zapisz wnisek.
2.Która część Afryki zamieszkuje ludność odmiany białej, a którą ludność odmiany czarnej.
3.Oblicz średnią gęstość zaludnienia w afryce w 2001 roku.
4.Jaki procent ludzi pracuje w rolnictwie w kilku wybranych przez Ciebie krajach Afryki.

1

Odpowiedzi

2009-12-12T20:07:03+01:00
1. W Afryce, podobnie jak w Ameryce Południowej po roku 2001 wystąpił bardzo intensywny wzrost ludności.(W Afryce liczba ludności wzrosła ponad 1,5 raza, a przykładowo w Europie zmalała około 2-krotnie)

2. rasa biała - Afryka na północ od Sahary i częściowo Afryka Środkowa
rasa czarna - Afryka Środkowa i Południowa

3. liczba ludności 813 mln = 813 000 000 osób
powierzchnia 30,3 mln km² = 30 300 000 km²
Średnia gęstość zaludnienia=813 000 000osób/30 300 000 km²=27osób/km² (około)

4. około 10% ludności Afryki pracuje w rolnictwie
Egipt - około 33% ludności pracuje w rolnictwie
RPA - około 9% ludności pracuje w rolnictwie
6 4 6