Dział: W Polsce dzielnicowej
zad. Oto wykaz książęcych urzędników i służących. Jak uważasz, czym każdy z nich sie zajmował?
1. Koniuszy......................
2. Łaziebny ......................
3. Łowczy ......................
4. Miecznik ......................
5. Psiarczyk ......................
6. Sokolnik ......................
7. Stolnik ......................
8. Szatny ......................

2

Odpowiedzi

2009-12-12T20:09:19+01:00
1. Koniuszy zajmował się stajniami królewskimi
2. Łaziebny przede wszystkim przygotowywał kąpiele
3. Łowczy w średniowiecznej Polsce urzędnik królewski zajmujący się organizacją łowów monarchy.
4. Miecznik w średniowiecznej Polsce określenie rzemieślnika zajmującego się wyrobem mieczy
5. Psiarczyk opiekował się psami myśliwskimi, pomagał łowczemu
6. Sokolnik osoba zajmująca się sokolnictwem
7. Stolnik w Polsce do XIII w. urzędnik sprawujący pieczę nad stołem panującego.
8. Szatny na dworach książąt i panów był to dworzanin lub sługa, który zajmował się szatnią i szatami, a zazwyczaj także zbrojownią.
18 3 18
2009-12-12T20:45:49+01:00
1. Koniuszy- urzędnik królewski zajmujący się stajniami królewskimi
2. Łaziebny - pomagał w łaźni, przy kąpielach
3. Łowczy - urzędnik dworski organizujący polowania, mający nadzór nad zwierzyną
4. Miecznik - zajmował się wyrobem mieczy, nosił miecz przed urzednikiem dworskim
5. Psiarczyk - opiekował się psami myśliwskimi, pomagał łowczemu
6. Sokolnik - myśliwy polujący z sokołem, zajmujący się układaniem sokołów do polowania, czyli tresurą
7. Stolnik - urzędnik zarządzający kuchnią na dworze królewskim, dbał o stół króla
8. Szatny - zajmował się szatnią i szatami
6 5 6