1. oblicz wartość wyrażenia (4x-8 przez 2 )² dla x=1½
2. wyznacz liczbę, której ¾ jest równe 1,3-0,2×5
3. które z liczb : 0,1 1, 11, 1001, 9999, 10001 spełniają nierówność 0,01x>100?
4.ze wzoru S=½(a+b)h wyznacz b
5. oblicz obwód rombu, którego pole wynosi 48cm², a długość wysokości 6cm
6.oblicz pole powierzchni sześcianu, którego przekątna ma 2 m długości
7. wznacz mniejszą wspólną wielokrotność liczb 70 i112
8.który z punktów A=(1; 0,1), B=(10; 1) C=(1;1) należy do wykresu funkcji y=-0,1x+1,1?
9.pole powierzchni bocznej stożka jest cztery razy większe od pola podstawy. oblicz objętość i pole powierzchni stożka wiedząc, że promień podstawy stożka ma długość 6 cm

Nie rozwiązanie wszystkich zadań zgłaszam jako błędną odpowiedź!

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-12T21:04:56+01:00
1. [(4*1½ - 8):2]² = [-2:2]² = -1² = 1

2.
0,75 x = 1,3 - 0,2 * 5
0,75x = 0,3 /*100
75x = 30 /:75
x = 0,4

3.
0,01x > 100 /*100
x > 10000
Nierówność spełnia jednie liczba 10001.

4.
S=½(a+b)h /:h
S/h = ½(a+b) /*2
2S/h = a + b /:a
b = 2S/(h*a)
5.
P = a * h /:h
a = p/h
a = 48cm²/6cm
a = 8cm
Obw = 4a = 4 * 8 = 32
6.
d = 2
d = a√3
2= a√3 /:√3
2/√3 = a
a = (2√3):3

S = 6 * a²
S = 6 * [(2√3):3]²
S = 6 * 4
S = 24 m

7.
NWW(70, 112) = ?
70 = 2 · 5 · 7
112 = 2 · 2 · 2 · 2 · 7
NWW(70, 112) = 2 · 7 · 5 · 2 · 2 · 2 = 560

8.
y = - 0,1x + 1,1

A=(1; 0,1)
0,1 = - 0,1 + 1,1
0,1 = 1
PUNKT A NIE NALEŻY DO WYKRESU FUNKCJI

B=(10; 1)
1 = -1 + 1,1
1 = 1
PUNKT B NALEŻY DO WYKRESU FUNKCJI

C=(1;1)
1 = 0,1 + 1,1
1 = 1,2
PUNKT C NIE NALEŻY DO WYKRESU FUNKCJI

Odp: Do wykresu funkcji y=-0,1x+1,1 należy jedynie punkt B.

9.

Pp = π * r²
Pb = π * r * l
V = 1/3*Sh

Pp = π * 36
Pp = 36π = 113

Pb = 6π * l
24π * 4l = 113

75 * 4l = 113
300 = 113 /:300
l = 0,375
Pb = 18,84 * 0,375
Pb = 7

Pc = Pp + Pb
Pc = 113 cm² + 7 cm²
Pc = 120 cm

V = 113 cm² * 4 cm
V = 452 cm³
1 5 1
2009-12-12T21:26:04+01:00
1. oblicz wartość
wyrażenia (4x-8 przez 2 )² dla x=1½
najpierw podzielmy przez 2 to co mamy w nawiasie wiec mamy
(2x-4)² = ( 2*3/2 - 4)² = 3-4)²=(-1)² = 1
2. wyznacz liczbę, której ¾ jest równe 1,3-0,2×5
1,3-1= 0,3
teraz zrobmy to na proporcje
100% ________x
75%_________0,3
75x=30
x=0,4
3. które z liczb : 0,1 1, 11, 1001, 9999, 10001 spełniają nierówność 0,01x>100?
0,01x>100 podzielimy przez 0,01
x> 100*100
x>10000
odp. 10001
4.ze wzoru S=½(a+b)h wyznacz b
S=½(a+b)h pomnozmy przez 2
2S=(a+b)h
2S= ah+bh
bh=2S-ah podzielimy przez h
b= 2S-ah / h
5. oblicz obwód rombu, którego pole wynosi 48cm², a długość wysokości 6cm
P=a*h
48=6*a dzielimy przez 6
a=8
Ob= 4*a=4*8=32 cm
6.oblicz pole powierzchni sześcianu, którego przekątna ma 2 m długości
P=6*a²
aby obliczyc a musimy skorzystac z tw Pitagorasa
a² +(√2a)² = 2²
a² +2a² =4
3a² =4
a² =4/3
a= 2/√3
a= 2√3/3

S = 6 * a²
S = 6 * [(2√3):3]²
S = 6 * 4
S = 24 m
7. wznacz mniejszą wspólną wielokrotność liczb 70 i112
70/2
35/5
7/7
1

to samo dla112
112/2
56/2
28/2
14/2
7/7
1
NWW(70,112)= 2*7*5*2*2*2=560
8.który z punktów A=(1; 0,1), B=(10; 1) C=(1;1) należy do wykresu funkcji y=-0,1x+1,1?
aby to sprawdzic nalezy podstawic punkty

0,1=-0,1*1+1,1
0,1=1 - wniosek A nie nalezy

1=-0,1*10+1,1
1=0,1 - wniosek B nie nalezy

1=-0,1*1+1,1
1=1 - wniosek C nalezy

9.pole powierzchni bocznej stożka jest cztery razy większe od pola podstawy. oblicz objętość i pole powierzchni stożka wiedząc, że promień podstawy stożka ma długość 6 cm4Pb=Pp
4πrl=πr²
4l=r
4l=6r
l=6/4r
l=3/2r=3/2*6=9


aby obliczyc h musimy skorzystac z tw pitagorasa
h²+(1/2r)²=l²
h²+9=81
h²=72
h=6√2


podstawiamy do wzoru
Pc= πr(r+l)=π*6(6+9)=90π
V=1/3πr²h= 1/3π36*6√2= 72√2π
2 5 2