1. Czy stwierdzenie dzięki konkurencji Ziemie zamieszkuje tak wielka liczba gatunków jest prawdziwe?? Odpowiedź uzasadnij..

2. Wyjaśnij na przykładzie stwierdzenia ''W przyrodzie czesto dochodzi do pokojowego współistnienia'.

3. Podaj argumenty świadczące o wpływie konkurencji na powstanie nowych gatuntków...

Proszę o odpowiedzi krótkie zwięzłe i na temat

1

Odpowiedzi

2009-12-28T15:46:39+01:00
1. Wg mnie jest prawdziwe ponieważ konkurencja międzygatunkowa poprzez tzw. konkurencyjne rozszczepienie cech, prowadzi do koegzystencji wielu gatunków w tym samym środowisku, a co za tym idzie, umożliwia wzrost różnorodności i wzrost liczby gatunków w biosferze.
2. Gatunki które konkurują ze sobą o pokarm mogą isc na tzw 'ugodę'.
Gdy dochodzi do współzawodnictwa o np pokarm , światło czy inne czynniki konkurencyjne może dosc do podzielenia środowiska , aby nie była już możliwa konkurencja . Wtedy każdy gatunek zajmuje wolną niszę.
Przykładem są zwierzęta typu słoń , antylopa , żyrafa . Wszystkie z nich odżywiają się roślinami , jednak 'pokojowe współistnienie' spowodowało iż każde z tych zwierząt odżywia się innymi partiami roślin.
3. - populacje rywalują o miejsce do życia , dogodne warunki.

10 1 10