Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2011-08-31T10:42:54+02:00

H_2SO_4 --> 2H^+\ + SO_4\ ^2^-\\ NaOH --> Na^+\ + OH^-\\ K_3PO_4 --> 3K^+\ + PO_4\ ^3-^-\\ HNO_3 --> H^+\ + NO_3^-\\ CaCl_2 --> Ca^2^+\ + 2Cl^-\\

 

 

 

kation wodoru i anion siarczanowy (VI)

kation sodu i anion wodorotlenkowy

kation potasu i anion fosforanowy (V)

kation wodoru i anion azotanowy (V)

kation wapnia i anion chlorkowy

 

 

przy dysocjacji związki reaguja na jony. Kationy to (+), a aniony to (-)

1 5 1
2011-08-31T11:39:06+02:00

H₂SO₄ --H₂O--> 2H⁺ + SO4²⁻

kation wodoru (wodorowy) i anian siarczanowy (VI)

NaOH --H₂O--> Na⁺ + OH⁻

kation sodu i anion wodorotlenkowy

K₃PO₄ --H₂O--> 3K⁺ + PO₄³⁻

kation potasu i anion fosforanowy (V)

HNO₃ --H₂O--> H⁺ + NO₃⁻

kation wodoru (wodorowy) i anion azotanowy (V)

CaCl₂ --H₂O--> Ca²⁺ + 2Cl⁻

kation wapnia i anion chlorkowy