Odpowiedzi

2011-09-05T11:30:58+02:00

a)

H₃PO₄ + 3 NaOH ⇒ Na₃PO₄ + 3 H₂O

3 H⁺ + PO₄ ³⁻ + 3 Na⁺ + 3 OH⁻ ⇒3 Na⁺ + PO₄ ³⁻ + 3 H₂O

3 H⁺ + 3 OH⁻ ⇒ 3 H₂O

 

b)

Ba(OH)₂ + H₂SO₄ ⇒ BaSO₄ + 2 H₂O

Ba²⁺+ 2 OH⁻ + 2 H⁺ + SO₄ ²⁻ ⇒ BaSO₄ (nierozpuszczalny osad) + 2 H₂O