PILNIE potrzebuje rozwiązania.Dzięki

Zad1) rozwiąż trójkąt prostokątny ABC,w którym
a=4cm b)=8cm
a=17cm α=43(stopnie)

Zad.2) W trapezie równoramiennym podstawy mają długości 2 oraz kąt ostry α=60(stopni).Oblicz obwód i pole trapezu

1

Odpowiedzi

2009-12-12T21:13:34+01:00
1.
a² + b² = c²
4² + 8² = c²
16 cm + 64 cm = c²
c² = 80 cm
c = 4√5 cm

S = 1/2 * a * b
S = 1/2 * 4 cm *8 cm
S = 16 cm²

2. Jak to możliwe że w trapezie równoramiennym obie podstawy mają 2? Niemożliwe, źle przepisałeś zadanie