1. Na przykładzie KF wyjaśnij na czym polega istota wiązania jonowego.
2. Narysuj schemat tworzenia wiązań w cząsteczce N2. Wyjaśnij dlaczego w cząsteczce tej tworzy się wiązanie potrójne
3Oblicz różnicę elektroujemności między łączącymi się atomami a następnie określ typ wiązania występującego w następujących substanjach: CaF2,Hi,I2,Cl2,CCl4

1

Odpowiedzi

2009-12-12T21:31:46+01:00
Postaram się pomóc Ci :-)
1. Na przykładzie KF wyjaśnij na czym polega istota wiązania jonowego.
Wiązanie jonowe najprościej mówiąc powstaje na skutek przeniesienia elektronu od atomu pierwiasta o mniejszej elektroujemności w tym przypadku potasu do atomu pierwiasta o elektorujemności o wiele większej. Wiązanie jonowe powstaje, gdy różnica elektorujemności wynosi ponad 1,7. Jest to granica uwowna. Przeniesienie elektonu od mniej elektroujenoego potasu do bardzeje elektoujemnego fluoru powoduje uzyskanie jonów o twałej konfiguracji elektronowej: K+ o konfiguracji argonu (1s²2s²2p(6)3s²3p(6)), F- o konfiguracji neonu(1s²2s²2p(6)) (Każdy pierwiastek "dąży"do konfiguracji najmniej energetycznej czyli do konfigruacji gazów szlachetnych)Na skutek przyciągania jonów przeciwnych znaków następuje utworzenie jonowej sieci krystalicznej.

2. Narysuj schemat tworzenia wiązań w cząsteczce N2. Wyjaśnij dlaczego w
cząsteczce tej tworzy się wiązanie potrójne

Czasteczka azoty powstaje z dwóch pojedynczych atomów, który każdy ma trzy niesparowane (czyli pojedyncze)elektrony na orbitalu 2p.
W załączniku model klatkowy i kreskowy N2.
3Oblicz różnicę elektroujemności między łączącymi się atomami a następnie określ typ wiązania występującego w następujących substanjach:
CaF2, Ca 1 F 4 Wiązanie jonowe
Hi, H 2,1 I 2,5 różnica 0,4 jeszcze kowalencyjne, ale tak na granicy kowalencyjnego spolaryzowanego (wiązanie kowalencyjne od 0 do 0,4)

I2, różnica elektoujemności 0, bo dwa atomy tego samego pierwiastka więc wiązanie kowalencyjne
Cl2,tu to samo co wyżej
CCl4 C 2,5 Cl 3,0 różnica 0,5 czyli wiązanie kowalencyjne spolaryzowane.
Pozdrawiam.
5 3 5