W kazdych 100 g mleka zawartych jest miedzy innymi średnio 3g białka, 2g tluszczu, 4,7g cukru mlecznego i 0,8g soli mineralnych.
a)ile bialka zawiera 500-gramowe opakowanie mleka?
b)ile tłuszczu zawiera 1000 gramowe opakowanie mleka?
c) ile cukru mlecznego zawiera 250 gramowe opakowanie mleka?
d)ile soli mineralnych zawiera 200 gramowe opakowanie mleka?
wynik podaj w gramach.

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • prhz
  • Rozwiązujący
2009-12-12T20:58:38+01:00
A) 500/100 = 5
5* 3 = 15g
b) 1000/100 = 10
10*2 = 20g
c) 250/100 = 2.5
2.5*4.7 = 11.75
d)200/100 =2
2* 0.8 = 1.6g
1 5 1
2009-12-12T21:02:15+01:00
A) 100g mleka- 3g białka
500g mleka-x g białka
x= 500*3/100=15g
W 500g mleka jest 15 g białka.
b) 100 g mleka- 2 g tłuszczu
1000g mleka-xg tłuszczu
x= 1000*2/100=20
W 1000 g mleka jest 20 g tłuszczu.
c)100g mleka- 4,7 g cukru
250 g mleka- x g cukru
x= 4,7 *250/100= 11, 75
W 250 g mleka jest 11, 75 g cukru
d)100 g mleka- 0,8 g soli
200 g mleka- z g soli
x=200* 0,8/100= 1,6 g soli
W 200 g mleka jest 1,6 g soli
1 5 1
2009-12-12T21:21:33+01:00
A)500g*3g:100=1500g:100= 15g
Odp.:W 500-gramowym opakowaniu mleka jest 15g białka.
b)1000g*2g:100=2000g:100=20g
Odp.:W 1000-gramowym opakowaniu mleka jest 20g tłuszczu.
c)250g*4,7:100=1175g:100=11,75g
Odp.:W 250-gramowym opakowaniu mleka jest 11,75g cukru mlecznego.
d)200g*0,8g:100=160g:100=1,6g
Odp.:W 200-gramowym opakowaniu mleka jest 1,6g soli mineralnych.
1 5 1