Odpowiedzi

2009-09-07T22:12:30+02:00
Budowa wnętrza Ziemi
Wnętrze Ziemi bada się metodami pośrednimi, głównie metodą sejsmiczną (śledzenie rozchodzenia się fal sejsmicznych). Fale sejsmiczne zmieniają szybkość i kierunek rozchodzenia się w zależności od temperatury, ciśnienia, stanu skupienia i gęstości materii. Na tej podstawie wydzielono we wnętrzu Ziemi trzy koncentryczne warstwy zwane geosferami: skorupę ziemską, płaszcz Ziemi i jądro Ziemi. Geosfery są od siebie oddzielone wąskimi strefami przejściowymi – powierzchniami nieciągłości, w których fale sejsmiczne ulegają częściowemu załamaniu lub odbiciu i gwałtownej zmianie prędkości.

Skorupa ziemska to sztywna powłoka Ziemi, zbudowana głównie z lekkich pierwiastków. Składa się z dwóch warstw – zewnętrznej granitowej (skorupa kontynentalna) i zalegającej pod nią warstwy bazaltowej (skorupa oceaniczna). Skorupa kontynentalna tworzy tylko lądy i ma grubość 30-40 km, a pod obszarami górskimi – 80 km. Jej wiek określa się na 3,8 mld lat. Skorupa kontynentalna zbudowana jest głównie ze skał zasobnych w krzem (Si) i glin (Al), stąd jej nazwa sial, który posiada gęstość ok. 2,7 g/cm3. Dolną granicę warstwy stanowi powierzchnia nieciągłości Conrada, poniżej której znajduje się warstwa bazaltowa o grubości 6-11 km, obejmująca całą kulę ziemską. Budują ją głównie krzem (Si) i magnez (Mg) – sima. Gęstość skał w warstwie bazaltowej jest większa i wynosi 3-3,4 g/cm3. Dolną granicę warstwy bazaltowej stanowi powierzchnia nieciągłości Moho, przebiegająca pod oceanami na głębokości 5-8 km, a pod kontynentami na głębokości 30-80 km.

Cała skorupa ziemska wraz z nieciągłością Moho i cienką, górną warstwą płaszcza Ziemi nazywana jest litosferą, ponieważ jest sztywna (lita).

Płaszcz Ziemi, ze względu na różnice w składzie chemicznym, został podzielony na górny i dolny. Płaszcz górny tworzą: cienka warstwa perydotytowa, astenosfera i strefa przejściowa. Astenosfera sięga do powierzchni nieciągłości Golicyna. Cechą charakterystyczną astenosfery jest plastyczność – ugina się pod ciężarem skorupy ziemskiej.