Odpowiedzi

2011-03-06T11:16:09+01:00

Dane:

V₀ = 10 [m/s]

f = 0,04

Szukane: S

Rozw.:

Ek = Wt
m × V²/2 = T × s
ale
T = m × g × f
czyli
m × V²/2 = m × g × f × s
V²/2 = g × f × s
V² = 2 × g × f × s
s = V² / 2 × g × f = (10 [m/s])² / 2 × 10[m/s²] × 0,04 = 125 m

2 1 2