Odpowiedzi

2009-12-12T21:03:47+01:00
Trzysta sześćdziesięcioro pięcioro dzieci


człowiek bezwzględny, narzucający swoją wolę

despota -człowiek bezwzględny, narzucający swoją wolę
altruista -Altruista to człowiek, który myśli o innych, nie zapominając o sobie.
egoisa -nadmierna albo wyłączna miłość do samego siebie
erudyta- człowiek wykazujący się erudycją - znajomością tematu. Prezentujacy wiedzę rozległą lub wybitną znajomość jednego tematu.
filantrop-dobroczyńca, dobrodziej, wspierający ubogich, fundator

licze na naj

1 4 1
2009-12-12T21:13:14+01:00
1. trzysta sześćdziesięcioro pięcioro dzieci
2. despota - osoba, która narzuca innym swoje zdanie, chciałaby aby wszystko szło po jej myśli, nie znosi sprzeciwu, narzuca innym swoją wolę
nikczemnik - osoba, która postępuje niezgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami moralnymi
altruista - osoba, która bezinteresownie pomaga innym, troszczy się o dobro innych, nie dbając przy tym o swój własny interes.
egoista - osoba, która myśli tylko o sobie, nie liczy się z innymi, z ich potrzebami, zdaniem
erudyta - osoba elokwentna, wykształcona, oczytana posługująca się piękną polszczyzną i posiadająca szeroką wiedzą ogólną na każdy temat
filantrop - człowiek bogaty, udzielający się charytatywnie
3. Pomogłam ci za wdowi grosz.
Gdybym wiedziała, że tyle będę się błąkać w egipskich ciemnościach, nigdy bym tam nie poszła.
Mamy już przynajmniej kamień węgielny.
To była prawdziwa hiobowa wieść.
To naprawdę salomonowy wyrok tego problemu.
1 5 1
2009-12-12T21:15:12+01:00
1
trzystasześćdziesięcioropięcioro dzieci

2
despota - to człowiek narzucający komuś swoją wolę i nieliczący się z nikim i niczym;

nikczemnik - inaczej łotr, nędznik

altruista - osoba skłonna do poświęceń, pozbawiona egoizmu

egoista - osoba, przedkładająca zawsze dobro własne na pierwszy plan, osoba samolubna;

filantrop - człowiek wspomagający potrzebujących, dobroczyńca;

erudyta - człowiek posiadający rozległą wiedzę w jakiejś dziedzinie;

3
wdowi grosz - niewielka szczerze składana na jakiś cel suma, kosztem swoich wyrzeczeń przez osobę mało zamożną;
np.: Dla ciebie oddałabym nawet swój wdowi grosz.

egipskie ciemności - straszne ciemności, niczym nie rozjaśnione
np.: Przez egipskie ciemności, panujące w nocy w moim pokoju potknęłam się o kant szafki i złamałam sobie rękę.

kamień węgielny - główna podstawa, fundament;
np.: Kamień węgielny odgrywa bardzo ważną rolę w każdej budowli.

hiobowa wieść - to wiadomość o nieszczęściu;
np.: Wczorajsza hiobowa wieść, to najgorsza wiadomość jaką otrzymałam w życiu.

salomonowy wyrok - inaczej wyrok mądry, sprawiedliwy;
np.: Uważam, że to był salomonowy wyrok.
1 5 1