BARDZO PROSTE ZAD!!!
a) Napisz które wyrazy są dokonane, a które niedokonane:
zdawało się, wiążę się, będziesz wierzył, znajdą, wykonał, stał się, wycięto, zebrał, wypłynęła, przewiozę, zrabowali, spłynęła, jest, uważa się, szukali, okazało się, przedstawia się, rosła, przechwywują.

b) Uzupełnij tekst tymi wyrazami:
Graala............jako kamień, półmisek albo puchar. Według tradycji Józef z Arymatei............. do niego krew, która................ z przebitego boku Jezusa. Graal............. tematem przewodnim licznych średniowiecznych legend. ................. go rycerze, aby dzięki niemu.............. siła ich władcy. Legenda o nim............. z naczyniem, które genueńczycy.................. w 1001 roku z jednego z meczetów w Palestynie i do dziś................... w Genui. Rabusiom......................., że jest ono wycięte z wielkiego szmaragdu. ................. jednak, że artysta.................... je ze szkła.

Proszę o szybką odp, a wtedy pierwszą osobę nagrodzę! Z góry dzięki.

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-12T21:02:40+01:00
Dokonane: znajdą, wykonał, stał się, wycięto, zebrał, wypłynęła, przewiozę, zrabowali, spłynęła, okazało się
Niedokonane: wiążę się, będziesz wierzył, uważa się, szukali, przedstawia się, rosła, przechowywują

1. uważa się
2. zebrał
3. spłynęła
4. jest
5. szukali
6. rosła
7. wiąże się
8. zrabowali
9. jest
10. zdawało się
11. okazało się
12. wykonał
6 4 6
2009-12-12T21:03:03+01:00
Zdawało się, znajdą, wykonał, stał się, wycięto, zebrał, wypłynęła, przewiozę, zrabowali, spłynęła,okazało się, DOKONANE

Graala przedstawia się jako kamień, półmisek albo puchar. Według tradycji Józef z Arymatei zebrał do niego krew, która spłynęła z przebitego boku Jezusa. Graal jest tematem przewodnim licznych średniowiecznych legend. Szukali go rycerze, aby dzięki niemu rosła siła ich władcy. Legenda o nim wiąże się z naczyniem, które genueńczycy zrabowali w 1001 roku z jednego z meczetów w Palestynie i do dziś przechwywują w Genui. Rabusiom zdawało się że jest ono wycięte z wielkiego szmaragdu.Uważa sięjednak, że artysta wykonał je ze szkła.

4 4 4
2009-12-12T21:03:48+01:00
Zad.1
zdawało się - dokonane
wiąże się - niedokonane
będziesz wierzył - niedokonane
znajdą - niedokonane
wykonał - dokonane
stał się - dokonane
wycięto - dokonane
zebrał - dokonane
wypłynęła - dokonane
przewiozę - niedokonane
zrabowali - dokonane
spłynęła - dokonane
jest - niedokonane
uważa się -niedokonane
szukali - dokonane
okazało się - dokonane
przedstawia się - niedokonane
rosła - dokonane
przechowują- dokonane
Graala przedstawia się jako kamień, półmisek albo puchar. Według tradycji Józef z Arymatei zebrał do niego krew, która spłynęła z przebitego boku Jezusa. Graal jest tematem przewodnim licznych średniowiecznych legend. Szukali go rycerze, aby dzięki niemu rosła siła ich władcy. Legenda o nim wiąże się z naczyniem, które genueńczycy zrabowali w 1001 roku z jednego z meczetów w Palestynie i do dziś przechwywują w Genui. Rabusiom zdawało się że jest ono wycięte z wielkiego szmaragdu.Uważa sięjednak, że artysta wykonał je ze szkła.
3 4 3