1.Na stole leży klocek. Przyłożono do niego poziome siły o wartościach 3N i 4N.
A.wartość siły wypadkowej może wynosić 7N i 1N.
B.wartość siły wypadkowej może wynosić 5N.
-obydwa fałszywe
-prawdziwe tylko A
-obydwa prawdziwe
-prawdziwe tylko B
2.Tenisista uderzył w piłkę. Piłka leci na drugi koniec boiska. Podczas ruchu na piłkę działają na następujące siły
-tylko siła ciężkości
-siła ciężkości i siła oporu
-siła wyrzutu, siła oporu i siła ciężkości
-siła wyrzutu i siła ciężkości, jeżeli opór jest do zaniedbania
-tylko siła oporu powietrza
3.-Krążek hokejowu został pchnięty i porusza się po lodzie aż do zatrzymania. Jego ruch można opisać posłuygując się ... zasada dynamiki Newtona.
-Kamień zsuwa się ze zbocza góry. Siła nacisku kamienia na zbocze oraz siła sprężystości działająca na kamień nie równoważą się. Wynika to z ....zasady dynamiki Newtona.
-Pudełka czekoladek leży na stole. Siły działające na to pudełko równoważą się . Wynika to z .... zasady dynamiki Newtona.
4.Metalową kulkę o ciężarze 10N zawieszkono na nitce i podniesiono pionowo do góry z przyspieszeniem 1/2g. Siła sprężystości nici wynosi
-7N
-2N
-22N
-17N
5.Na spoczywające pudełko o masie 3kg zaczyna działać niezrównoważona siła o wartości 21N. Tarcie między pudełkiem a podłożem jest do zaniedbania. W ciągu 2 sec pudełko przebędzie drogę.
-7cm
-7m
-28m
-54m
-14m
6.Na stole leży kula stalowa i kula styropianowa. Każda kula ma masę 1 kg. Wybierz prawdziwe stwierdzenie.
-bezwładność kuli stalowej jest większa niż styropianowej
-bezwładność kuli stalowej jest mniejsza niż styropianowej
-bezwładność kuli stalowej jest raka sama jak styropianowej
7.Na wadze sprężynowej znajdującej się w windzie śpi kot o masie 7kg.
A. Jeżeli winda jedzie z ruchem jednostajnym do góry, to waga pokazuje masę 7kg.
B.Jeżeli winda jedzie ruchem jednostajnie przyspieszonym do góry, to waga pokazuje masę większą niż 7kg.
-obydwa fałszywe
-obydwa prawdziwe
-prawdziwe tylko A
-prawdziwe tylko B
8. Na ciało poruszające się poziomo ruchem jednostajnym prostolinowym przestały działać wszelkie siły. Oznacza to, że
-ciało musi sie zatrzymać
-ciało zmieni swój ruch na przeciwny
-ciało nie zmieni swego ruchu
-ciało zaczenie zwalniać

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-12T21:23:05+01:00
1.tylko A
2.siła ciężkości i siła oporu
3..-Krążek hokejowu został pchnięty i porusza się po lodzie
aż do zatrzymania. Jego ruch można opisać posłuygując się ... zasada dynamiki Newtona.
-Pudełka czekoladek leży na stole. Siły działające na to pudełko równoważą się . Wynika to z .... zasady dynamiki Newtona.

5.F=a*m a=7m/s^2
s=(7*4)/2=14m
6.bezwładność kuli stalowej jest raka sama jak styropianowej
7.obydwa prawdziwe
8.ciało nie zmieni swego ruchu