Odpowiedzi

2009-12-12T21:16:04+01:00
S₁=? droga przebiegnięta
S₂=? droga przechodzona
S=S₁+S₂=50km
v₁=16km/h prędkość biegu
v₂=6km/h prędkość piechotą

t₁ - czas biegu
t₂ - czas chodzenia
t=t₁+t₂=4,5h

v₁=S₁/t₁
v₂=S₂/t₂
t₁=t-t₂
S₁=S-S

v₁=(S-S₂)/(t-t₂)
S₂=v₂*t₂

v₁=(S-v₂*t₂)/(t-t₂)
16=(50-6t₂)/(4,5-t₂)
16*4,5 - 16t₂ = 50 - 6t₂
72 - 16t₂ = 50 - 6t₂
22=10t₂
t₂=2,2h
t₁=t-2,2
t₁=4,5-2,2 = 2,3h

S₁=V₁*t₁
S₁=16*2,3
S₁=36,8km
S₂=50-S₁
S₂=13,2km

Pan Edek przebiegł 36,8km i przeszedł 13,2km.


INACZEJ:

biegł 50-x km
szedł x km
Korzystam ze wzoru na czas:

http://matematyka.pl/latexrender/pictures/3d60fdcd6f0d97363b0417bc00e9e601.gif

I PODSTAWIAM:

http://matematyka.pl/latexrender/pictures/b6a38851bdfdaaeadb191e3985c71dec.png

http://matematyka.pl/latexrender/pictures/0a282ae07e86c759cfdd724b2d05bc72.png

Pod linkami są obliczenia.

50 - X = 13,2 km

Pan Edek przebiegł 36,8km i przeszedł 13,2km.
3 2 3