Odpowiedzi

2009-12-12T22:28:21+01:00
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
char znak='t';
int suma=0,wczytana;
while((znak=='t')||(znak=='T'))
{
cout<<"Podaj liczbę ";
cin>>wczytana;
suma = suma+wczytana;
cout<<"czy sumujemy dalej? Podaj t lub T dla tak ";
cin>>znak;
}
cout<<"suma to "<<suma<<endl;
system("pause");
}


///////////////////////////////////////////
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
int a,b;
cin>>a>>b;
for(int i=a+10;i<b;i=i+10)cout<<i<<" ";
system("pause");
}