Zadanie ze statysyki


Badając 100 osób dojeżdzających do pracy w pewnym przedsiębiorstwie ze względu na czas dojazdu otrzymano następujące informacje :

Czas dojazdu do pracy w minutach Liczba dojeżdzających
0 - 10 15
10 - 20 13
20 - 30 35
30 - 40 27
40 - 50 10

a) zbadaj przeciętny czas dojazdu do pracy przez oszacowanie średniej arytmetycznej
b)oblicz medianę
c)podaj interpretację słowną

Proszę o pełne rozwiązanie zadania wraz z metodą liczenia

2

Odpowiedzi

2009-12-13T00:21:03+01:00
A) zaczynamy od obliczanie czasu jak poświęcają wszyscy pracownicy na dotarcie do pracy:
160+260+1050+1080+500=3050
dzielimy max ilość czas poświęcanego na dotarcie do pracy przez liczbe pracowników:
3050/100=30,50
otrzymaliśmy wyżej wynik, który mówi nam ile średnio czasu poświęca jeden pracownik na dojazd do pracy
b)obliczamy teraz medianę:
mediana jest wartością w szereg porządkowanym dla którego znajduje się po obu stronach ta sama ilość obserwacji. Jako że nasz szereg pracowników jest parzysty (100) to będziemy mieli dwie mediany. Wynikiem będzie 100/2=50 oraz 100/2 +1=51.
Mam nadzieję że interpretacja słowna jest poprana;)
2009-12-13T00:22:28+01:00
10 13 15 27 35
mediana = 15

śr.
10+13+15+27+35= 100
100/5 = 20

nie rozumiem intrpretacji słownej ;>