Odpowiedzi

2009-12-12T21:23:40+01:00
Najważniejsza w DNA jest sekwencja nukleotydów. To ona decyduje o kolejności aminokwasów w białku a więc i o ich budowie i działaniu. Dotyczy to każdego białka strukturalnego ale i każdego białka enzymatycznego, a więc w sposób pośredni decyduje o każdej reakcji enzymatycznej organizmu.

DNA przekazywane jest kolejnym generacjom komórek ciała w procesach replikacji - skopiowania i podziału mitotycznego w którym dwie kopie są rodzielane do dwóch komórek. Dziedziczenie oznacza przekazanie informacji kolejnemu pokoleniu organizmów, zachodzi to w proczesach również replikacji, a potem mejozy, czyli specjalnemu podziałowi prowadzacemu do utworzenia gamet. DNA rozdzielane jest najpierw na pół, a potem każda połowa na dwie kopie - wiem że brzmi to dość dziwnie, ale tak jest.
DNA mamy w 46 chromosomach, które tworzą 23 pary, w każdej parze jeden pochodzi od mamy jeden od taty. W pierwszym podziale mejotycznym rozdzielone są na 23 chromosomy, każdy ma na razie w sobie 2 kopie, potem w drugim podziale te 23 chromosomy rozdzielają się na pół, tak że otrzymujemy 4 omórki z 23 chromosomami w jednej kopii.

Te gamety łączą się z odpowiednia gam,etą i otrzymujemy znowu 46 chromosomów.
W ten sposób organizm przekazuje własne cechy potomstwu.
4 2 4
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-12T21:27:31+01:00
DNA to kwas deoksyrybonukleinowy zbudowany z nukleotydów, podstawowy nośnik informacji genetycznej. Jego kopiowanie, czyli replikacja jest zasadniczym warunkiem powstawania nowych komórek i organizmów.
Zaś Dziedziczenie to sposób przekazywania genów ( czyli ciągów nukleotydów w łańcuchu DNA) potomstwu. Dziedziczenie następuje w momencie łączenia się rodzicielskich gamet i powstawania zygoty u organizmów rozmnażających się płciowo oraz w czasie podziału rodzicielskiej komórki lub fragmentu ciała (np. plechy), którego następstwem jest powstanie nowego osobnika u organizmów rozmnażających się bezpłciowo.
4 5 4
2009-12-12T21:27:24+01:00
Najważniejsza w DNA jest sekwencja nukleotydów. To ona decyduje o kolejności aminokwasów w białku a więc i o ich budowie i działaniu. Dotyczy to każdego białka strukturalnego ale i każdego białka enzymatycznego, a więc w sposób pośredni decyduje o każdej reakcji enzymatycznej organizmu.

DNA przekazywane jest kolejnym generacjom komórek ciała w procesach replikacji - skopiowania i podziału mitotycznego w którym dwie kopie są rodzielane do dwóch komórek. Dziedziczenie oznacza przekazanie informacji kolejnemu pokoleniu organizmów, zachodzi to w proczesach również replikacji, a potem mejozy, czyli specjalnemu podziałowi prowadzacemu do utworzenia gamet. DNA rozdzielane jest najpierw na pół, a potem każda połowa na dwie kopie - wiem że brzmi to dość dziwnie, ale tak jest.
DNA mamy w 46 chromosomach, które tworzą 23 pary, w każdej parze jeden pochodzi od mamy jeden od taty. W pierwszym podziale mejotycznym rozdzielone są na 23 chromosomy, każdy ma na razie w sobie 2 kopie, potem w drugim podziale te 23 chromosomy rozdzielają się na pół, tak że otrzymujemy 4 omórki z 23 chromosomami w jednej kopii.

Te gamety łączą się z odpowiednia gam,etą i otrzymujemy znowu 46 chromosomów.
W ten sposób organizm przekazuje własne cechy potomstwu.
3 2 3