Odpowiedzi

2009-09-07T20:56:57+02:00
Http://portalwiedzy.onet.pl/10777,,,,epoka,haslo.html

Najlepsza Odpowiedź!
2009-09-07T20:59:09+02:00
Nazwa tego hasła odnosi siędo więcej niż jednego pojęcia:
Epoka ma cztery podstawowe znaczenia:

1. W CHRONOLOGII epoka wyznacza początek nowej ery, np. urodzenie Chrystusa w erze chrześcijańskiej
2. W ASTRONOMII epoka to moment stanowiący punkt odniesienia w rachubie czasu lub przy opisie liczbowym zjawiska astronomicznego (np. epoka, do której odnoszą się elementy orbity ciała niebieskiego) (zob. podstawowe zagadnienia z zakresu astronomii)
3. W GEOLOGII epoka to odcinek czasu dziejów Ziemi, stanowi część okresu i dzieli się na wieki; kryteriami wyróżnienia przedziałów czasowych dla poszczególnych epok są najczęściej wielkie ruchy górotwórcze lub pojawienie
4. W HISTORII sztuki epoka to tendencja programowa w literaturze, muzyce i sztuce