Odpowiedzi

2009-12-12T22:40:03+01:00
Zakładam że jest to Pascal

uses crt;
var n,m,i:byte;
begin
n:=0;
m:=1;
repeat
clrscr;
writeln('Podaj n ');
readln(n);
writeln('Podaj m ');
readln(m);
until n<m;
write('Odwrotnosci liczb od n do m to: ');
for i:=n to m do
write(i,'/x ');
repeat until keypressed;
end.

można jeszcze zrobić zabezpieczenie przed wprowadzaniem ułamków, ale myślę, że to Ci powinno wystarczyć :) ewentualnie jak będziesz chciał to napisz na priv