Budowa materii
1.Zadanie
Otaczająca nas materia zbudowana jest z ......................................(tu wpisać odp.).W większości substancji są one połączone ze sobą i tworzą.............(tu wpisać odp.) ,ich rozmiary są.....................................(tu wpisać odp.)
2.Zadanie
Spośród podanych opisów zjawisk wybierz te,które potwierdzają kinetyczno-cząsteczkową budowę materii: (w odp.piszcie a,b,c lub d a nie całe zdania).
a)rozchodzenie się zapachów
b)wymieszanie grochu z kaszą
c)mieszanie się wody ciepłej z zimną
d)ruch cząsteczek kurzu w powietrzu
3.Zadanie
Podkreśl poprawne dok.zdania:
Dyfuzja to zjawisko,które zachodzi:
a)tylko w gazach
b)tylko w cieczach
c)tylko w gazach i cieczach
d)we wszystkich stanach skupienia

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-12T21:47:16+01:00
Zad.1
Otaczająca nas materia zbudowana jest z ..ATOMÓW..
W większości substancji są one połączone ze sobą i tworzą..CZĄSTECZKI..,ich rozmiary są..BARDZO MAŁE..

Zad.2
a)rozchodzenie się zapachów
c) mieszanie się wody ciepłej z zimną

Zad.3
d)we wszystkich stanach skupienia
10 4 10
2009-12-12T21:49:03+01:00
Z atomow
tworza czasteczke
bardzo male ale sa wieksze niz atomy(sorki ale nie bardzo rozumiem to zdanie)
2.a
3.d
3 4 3
2009-12-12T21:51:42+01:00
1
Otaczająca nas materia zbudowana jest z atomów.
W większości substancji są one połączone ze sobą i tworzą cząsteczki, ich rozmiary są mikroskopijne.
2
a)
3
d)
3 3 3