Prawa człowieka są to uprawnienia, które przysługują człowiekowi z samego faktu bycia człowiekiem. Są one .........., a więc człowiek nabywa je z chwilą przyjścia na świat,.........-przynależą każdej osobie bez względu na płeć, rasę,narodowość czy wyznanie oraz.............(nienaruszalne),to znaczy że żaden człowiek czy instytucja nie może człowieka pozbawić. Ochroną praw człowieka zajmuje się także....... .......... . W Polsce podstawowym dokumentem chroniącym prawa człowieka jest............

1

Odpowiedzi

2009-12-12T21:42:31+01:00