Odpowiedzi

2009-12-12T21:44:30+01:00
Na czym polega swobodny przepływ osób?

Każdy obywatel Unii ma prawo osiedlenia się, podejmowania pracy i nauki oraz korzystania ze wszystkich praw socjalnych w dowolnym państwie członkowskim. Obywatele jednego państwa Unii przenoszący się do innego muszą być tam traktowani tak samo jak obywatele danego państwa bez jakiejkolwiek dyskryminacji w zakresie wynagrodzenia i innych warunków pracy. Mają prawo nie tylko przyjmować oferty pracy, ale również aktywnie poszukiwać pracy w innym państwie członkowskim. Mogą zawierać umowy o pracę oraz korzystać z pomocy urzędów pracy w państwie pobytu . Korzyści ze swobodnego przepływu osób od nosi również najbliższa rodzina.
1 5 1