Odpowiedzi

2009-12-12T21:48:31+01:00
Bierzmowanie to sakrament dojrzałości chrześcijańskiej. To bardzo ważny sakrament w życiu każdego chrześcijanina. Świadczy on o dorosłości i gotowości do wejścia w dorosłe życie.
5 3 5
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-12T21:49:52+01:00
Poprzez ten sakrament włączamy soę w misję ewangelizacyjną Kościoła. Istotą tego sakramentu jest przekazanie Ducha Świętego oraz umocnienie wiary. Bierzmowanie jest dopełnieniem tego, co zostało zapoczątkowane chrztem.
5 3 5
2009-12-12T21:50:37+01:00
1.Jednoczy ściślej z Jezusem Chrystusem.
2.Jeden z 7 sakramentów świętych.
3.Jest przekazaniem Ducha Świętego.
3 2 3