1. muszka owocowa ma 4 pary chromosomów. napisz jaka jest
a) liczba diploidalna chromosomów w komórkach jej ciała
b) liczba chromosomów w komórce jajowej samicy.

2. Jezeli każdą cechę warunkują dwa allele, z których jeden pochodzi od ojca a drugi od matki, to jakie gamety wytworzy otrganizm o genotypie Bb.? wypisz gamety

3. zaznacz prawidłowe zakończenie zdania : Organizm heterozygotyczny wytwarza:
a) jeden rodzaj gamet zawierających geny dominujące
b) dwa rodzaje gamet zawierajacych po jednym allelu
c) jeden rodzaj gamet zawierających geny recesywne
d) gamety heterozygotyczne.

4.Zaburzenia procesu krzepnięcia krwi- jaka to choroba i co jest jej przyczyna

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-12T22:20:05+01:00
1.
a) 8
b)2 chromosomy-XX

2.
Gamety ojca: BB lub Bb lub bb
Gamety matki: BB lub Bb lub bb, tyle, ze muszą się odpowiednio połączyć np. męskie:BB nie mogą się połaczyć z żeńskimi: BB, bo nie utworzy się z nich organizm Bb.
3.d)
4. Jest to Hemofilia, choroba sprężona z płcią, w 1/3 przypadków jest wynikiem mutacji de novo i wywiad rodzinny jest ujemny.
5 4 5