Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-12T23:54:52+01:00
Mieszkańcom krajów rozwiniętych gospodarczo głód nie wydaje się poważnym problemem. Rolnicy w takich państwach produkują dużo żywności i często mają problemy z jej sprzedażą. Mimo to głód jest zjawiskiem powszechnym na świecie.
Różne są przyczyny głodu i niedożywienia. Można podzielić je na dwie grupy: naturalne i wywołane przez człowieka. Najważniejszą z przyczyn naturalnych jest niedobór wody. Długotrwałe susze uniemożliwiają gospodarkę rolną. Uprawy niszczone są też przez klęski żywiołowe, takie jak powodzie czy huragany, a także przez szkodniki.
Za występowanie głodu na świecie odpowiedzialny jest również człowiek. Wywołane przez niego wojny utrudniają lub nawet całkowicie uniemożliwiają działalność rolniczą. Głód może być też skutkiem epidemii groźnych chorób. W ich wyniku maleje liczba ludzi zdolnych do pracy i zmniejsza się produkcja żywności. Niedożywienie często występuje w krajach przechodzących duże przemiany gospodarcze lub dotkniętych kryzysem. Efekty problemów gospodarczych to, między innymi, upadek wielu zakładów produkcyjnych, wzrost bezrobocia i ubożenie znacznej części społeczeństwa.
Wyraźne zmniejszenie dochodów, a nawet ich brak, powoduje, że ludzie przestają odżywiać się we właściwy sposób. Jednak objawy niedożywienia zdarzają się także u mieszkańców państw wysoko rozwiniętych. Dotyczy to osób, których dieta składa się z mało urozmaiconych produktów. Ich organizmy, pozbawione odpowiedniej ilości składników odżywczych, ulegają osłabieniu.
Niektóre czynniki, będące przyczyną głodu na danym obszarze, mogą wydawać się naturalne. W rzeczywistości są one jednak spowodowane przez człowieka. Nieodpowiedzialne gospodarowanie często doprowadza do degradacji gleb i skażenia wody. Efektem tego jest zmniejszenie produkcji rolniczej.
Bardzo często głód pojawia się na obszarach o wysokim przyroście naturalnym. Produkcja żywności na tych terenach jest niewystarczająca. Rolnicy nie są w stanie wyprodukować wystarczającej ilości pożywienia dla wzrastającej liczby ludności.
14 3 14